Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Likumi > Spēkā esošie likumi     
   Spēkā esošie likumi     

   Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju
   Noteikumi Nr.114. (prot. Nr.9 25.§). Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 19.panta trešo daļu un 23.panta trešo daļu
   LR Valsts valodas likums
   LR Valsts valodas likums, kas ir stājies spēkā kopš 2000.gada 1.septembra.
   Autortiesību likums
   LR autortiesību likums, kas pieņemts 2000.gada 16.aprīlī
   Pilsonības likums
   Pilsonības likuma daļas, kas attiecas uz valsts valodas zināšanām un lietošanu. Likums pieņemts 1994. gada 22. jūlijā.
   Izglītības likums
   Izglītības likuma daļas, kas attiecas uz valsts valoda prasmu un lietošanu. Likums Saeimā pieņemts 1998. gada 29. oktobrī.
   Radio un televīzija likums
   Likuma daļas, kas saistītas var valsts valodas lietošanu. Likums Saeimā pieņemts 1995. gada 24. augustā.

Jūs esat 5451439. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs