Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas sociolingvistiskā situācija > Statistiska     
   Statistiska     
        Valodu prasme     

   Dati par valodu prasmi
   Ilmāra Meža apkopotā informācija par valodu prasmi
   Latvijas iedzīvotāju valodu prasme
   Statistika par Latvijas iedzīvotāju valodas zināšanām un lietojumu
   Dažādu tautu valodu prasme
   88 tautību vai nāciju valodu prasmes apskats
   Latviešu valoda krustcelēs
   Ilmāra Meža raksts par latviešu un krievu valodas zināšanām Latvijā
   Latviešu un krievu valodas prasme 2000. gadā
   Informācija par latviešu un krievu valodas prasmi

Jūs esat 5492891. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs