Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valodas komisija     
   Valsts valodas komisija     
        Valsts valodas komisijas struktūra     

   Valsts valodas komisijas 2004. gada darbs
   
   Valsts valodas komisijas 2004. gada perspektīvais plāns
   
   Valsts valodas komisijas 2003. gada darba pārskats
   
   Valsts valodas komisijas nolikums
   LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 186. Valsts valodas komisijas nolikums
   Informācija par Valsts valodas komisiju un tās apakškomisijām
   Informācija par Valsts valodas komisiju un tās apakškomisijām no Valsts Prezidentes mājas lapas
   Valsts valodas komisijas 2003. gada aktivitātes
   VVK 2003. gada aktivitātes
   2003. gada 25. septembra VVK rīkotais seminārs "Valodas konkurences izvirzītas prasības dzimtās valodas skolotājiem"
   Prof. E. Leupolda ziņojums

Jūs esat 5492842. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs