Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda     
   Valsts valoda     
        Arhīvs     

   Latviešu valodas korpusa izveide. Aptaujas anketa
   Aptaujas anketa potenciālo Latviešu valodas korpusa lietotāju vajadzību noskaidrošanai
   Ja vēlaties ko jautāt par latviešu valodu
   Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļas kontakti
   Valsts valodas aģentūras 2. izsludinātā projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» rezultāti
   Valsts valodas aģentūras izsludinātā 2. projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» rezultāti
   Latviešu valodas attīstības valsts programma
   Latviešu valodas attīstības valsts programmas koncepcija
   Ja Jums ir jautājumi par latviešu valodu
   Latviešu valodas konsultācijas
   Lai valsts sargātu valodu un valoda — valsti
   Raksts par VVK rīkotu pasākumu

Jūs esat 5479880. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs